Forutsetningen for å benytte varmtvans løsning som er helt uten tank, er kun at det er god nok el tilgang
inn til det aktuelle bygget, i forhold til behovet for varmtvann. Størrelse på hovedsikr. Måles i amper (A) 
Størrelse på varmer måles i watteffekt eller (kW). 
Sjekk Amper i sikringsskap og ta gjerne bøttemetoden i en eksisternede dusj.
Les gjerne om dette på hjemmesiden under "Valg av modeller" der står det beskrevet.     
Variere mengden, betrakte dusjstrålen, og må hvor mye vann som kommer i bøttes på ett minutt.  

Dette gjelder når denne løsningen skal velges for hele huset, leiligheten,Kjøkken, Dusj, Servant og Kar bad.
For en enkel håndvask finnes det som regel en 16 amper el kurs i nærheten.

For en hytte fritidshus holder det ofte med en 2x1fas 20 - 32A. Sommer hytte, anneks, caming 16 - 25A.
Større, nyere hytte, fritidsus bolighus er det fordelaktig 40-50A hoved sidkr. eller 3-fas eltilgang.

For 230volt 1-fas evt. 3-fas. For 400v kan amper være noe mindre 3x25, 32, 40A.

MOMENTAN VARMTVANNSBEREDER HAR FLERE FORDELER MHT VANNKVALITET OG HYGIENE.
Det sier seg nesten selv at når kaldt friskt vann varmes direkte og samtidig som det tappes, oppnås det friskt varmtvann. Prosessen forringer ikke kvaliteten på vannet sånn som i en tankbereder. 
Vannet varmes skånsomt opp der og da, og kun opp til  ønsket brukstemperatur. 
INGEN ØKT FARE FOR LEGIONELLA ELLER ANDRE BAKTERIER. 

_______________________________________________________________________

TRADISJONELL STOR VARMVANNSTANK STORE ULEMPER
I en varmtvannsbereder tank derimot lagres og varmes vannet hele tiden. Spesielt om temperaturen ligger under 60 grader, som fort kan skje kan bakterigroing oppstå. En annen dårlig egenskap ved stor varmtvannstank er når vann lagres på tank i over 60 grader minker oksygen i vannet, det blir da oksygenfattig, aggressivt og løser tungmetaller.

STRE TANKER GIR LANGE VARMTVANNS RØR - HVOR BAKTERIER GROR.
En stor varmtvannstank må stues bort i kjeller og boder som resulterer i lange rørstrekk. Det gir mange meter med ofte lunket vann i rørstrekket som ikke bør være over 55 grader pga skålle fare. Dettte dette resulterer at bakteriegroing skjer i lange varmtvannsr pga stor tank. En stor varmtvannstank samler på humus og alle mulige partikler som finnes i vannet. Dette synker til bunn og samles opp der. Det er ikke uvanlig med 10, 20 helt opp til 30 cm med slam og skitt er målt på I bunn Vv tanker.

VARMTVANNSTANK KAN GI OKSYGENFATTIG OG AGGRESSIVT VARMTVANN
En annen svakhet med å lagre vann på tank er, når vann lagres i over 60 grader minker oksygen i vannet og det blir oksygenfattig, aggressivt og løser tungmetaller. Om varmtvannstank ikke holder over 60 grader hele tiden riskikerer en at det blir en opphopning a bakterier som f.eks. Legionella. 

I større bygg der varmtvannet må sirkulere i lange rør gir det større opphopning av bakterier og et enda større varmetap.

Hvor god el tilgangen til bygget må være for å benytte momentan
vannvarming avheger av hvor stor watteffekt som er ønskelig å
benytte. Et vanlig bolighus som er yngre enn ca 30 år har i dag
normalt en god nok el tilgang 3x63A. Dagens eltilgangen gir 
grunlag for å kunne benytte momentan vannvarming.
I nyere boligfelt og hyttefelt er det i dag også 400volt. Det gir et
godt grunnlag for løsningen. Husk alltid å kontakte elektriker for
å beregne valg av watteffekt i forhold til el tilgang før bestilling.

Eldre boliger, leiligheter med mindre el tilgang kan benytte en mindre
1-fas varmer. Evt. vurdere å øke tilgangen.

Vi har levert mange varmere til hytter som f.eks. 2x32A hovedsikringer.
Midre 1-fas. Kontakt elektriker som kan beregne hva som kan benyttes
av effekt i forhold til inntak. El kurser som allerede er lagt ut  i bolig,
leiligheter, fritiiddshus ol, kan sjelden benyttes.
Oftest legges egen kurs til en CoaX varmer.
For de mindre mod. kan 10, 16, og 20A benyttes.   

CoaX leverer varmere for sikringstørrelser fra 10A og oppover. 10A for en liten håndvask.     

Direkte vannvarmere er spesielt smarte og benytte i Hytter, Fritidshus, Anneks, Hytteleiligheter osv.....Her oppnås alle fordelene med denne kompakte og effektive metoden.

Mimimalt plassbehov, Varmtvann ved adkomst, Helt avslått utenom bruk.
Enkel i forhold til tømming, Friskt varmtvann. Ingen tank som behøver å tømmes etc.

Det er en fordel for hytter med sisterner eller med redusert vaanntilgang at løsningen også gir et fornuftig forbruk av varmtvannet, også fordi det resulterer i mindre avløpsvann.

Direktevarmere for bolighus benyttes oftest COAX modell XFJ-315 og XFJ-318.

Disse gir hhv 7 og 9 liter pr minutt ved dusjtemperatur.

9 liter pr minutt kan teses ved å tappe i dusjen 1 stk bøtte pr minutt.


Av dusj, kjøkken, servant, bide, kar er det først og fremst dusjen vi måler vannmengde i.
Så blir det det samme i kjøkken og håndvask som er beregnet for dusjen.

 9 ltr pr minutt (strålestørrelsen) tilsvarer en bøtte vann hvert minutt det tappes.
Det er ganske enkelt å måle hva 9 ltr pr minutt egentlig er. Ved å benytte den såkaldte "bøttemetoden"   

Tapp fra dusjen i en vanlig vaskebøtte og se hvor mye vann det kommer i bøtten på ett "hvert" minutt.
Blir f.eks. bøtten ca full på ett minutt sier vi det er ca 9-10 ltr pr minutt.

7 og 9 ltr pr minutt = modell XFJ3 15 og 18kW  - 230 eller 400volt. Det må da være 3-faset el tilgang.

5 og 6 ltr pr minutt = modell XFJ2 10 og11kW  - 230volt. For vanlig 1-faset el tilgang.
Om det er en god 1-fas el tilgang (hovedsikringer) kan det evt monteres 2 stk 1.fas modeller. 

CoaX direkte vannvarmere er laget for vanlig varmt tappevann - forbruksvann, og
gir derfor fra 30 til 60 grader på varmtvannet. 60 gtader klarer vi ikke å holde hendene i.

De vanligste brukstemperaturene ligger innefor dette området 38 og 55 grader. Fordi varmerne er kompakte og kan monteres nære tappestedene kan temperaturen forhåndstilles nære opptil brukstemperaturen.  

Om det er hytte eller en vanlig bolig behøver ikke være avgjørende i dag for hvilken modell/watteffekt som velges. Er det en alm. god el tilgang og vanntilgang benytter mange samme varmeren i hytta som i boligen.
Modell og effekt velges ofte i forhold til hvor stor el tilgangen (hovedsikringer) det er til hytta, eller også i forhold til hvor god vanntilgangen er. Med en liten sisterne velges ofte en mindre varmmer, for ikke å tømme denne så raskt. Med kompakt varmer som kan monteres nære tappestedet gjør også at det kan fordelaktig benyttes
moderne vannsparende armaturdyser som gir samme volum og hastighet på vannstrålen med en mindre litermengde.
Modell og effekt velges i forhold til den stråle størrelse (l/min) som ønskes. Det er som regel dusjen som er den viktigste i forhold til hva en synes er behovet. De vanligste litermengdene er 3, 5, 7, og 9 ltr. pr minutt.
 Det kan også leveres effekter for større litermengder 12 og 15 l/min. Og evt. benytte flere varmere. 

COAX dirkete vannvarmere er laget for å kune erstatte den tradisjonelle varmtvannstanken. Kompakat, festes på vegg og opptar ingen gulvplass.
(kan også evt. mont inn i vegg - fordelerskap)

COAX direkte vannvarmere forringer ikke vannkvaliteten.

Løfter kun kaldt friskt vann opp til brukstemeratur f.eks. dusj 40 grader.
Den gir et nøyaktig og vesentlig mindre strømforbruk.
Forbruk av varmtvannet blir også mer nøyaktig.
Den har 100% kapasitet da den ikke går tom for varmtvann.
 

COAX direkte vannvarmere benyttes i Hytter og Hus, i Industri, Yrkesbygg, Off. bygg osv. Ideell i Aldersboliger, Ungdomsboliger, Letthus, Modellbygg, Anneks, Servcesteder, Utleie..... Mer spesielle steder Garasjer, Loft, Kjeller, Pumpehus, Verksteder, Campingvogn, Kantiner, Båter,    


NY MODELL som kommer.


COAX
  "Dobbel funksjon"  mod. DN2 og DN#
Leveres for både Tappevann og sirkulasjon - Gulvvarme - Radiatorvarme.

COAX modell DN2 benyttes alene for tappevann og gulvvarme, ropoppvarming i et bygg.
Men benyttes også i kombinasjon med Varmepumpe, Solpaneler, vedfyring osv.

Avhegig av brukersted.

En håndvask behøver ikke ha så stor vannstråle 3 ltr pr minutt.
En varmer bergnet for vanlig dusj, kjøkken og servant benyttes gjerne Mod. XFJ-3 7, 9 ltr pr minutt. For hytter, hybel, anneks el benytteer også varmere for vanlig 1-faset el tilgang

Modell XFJ-2 som gir  4, 5, og  6 ltr pr minutt.  

 

COAX vannvarmere går ikke tom for varmvann. I motsetning til en varmtannstank gir COAX varmtvann kontinuerlig, så lenge armaturen er åpen. Strøm slås på i varmeren når kranen åpnes, vannet varmes i det det passerer gjennom varmeren kontinuerlig, og med et nøyaktig strømforbruk, og er totalt avslått med en gang kranen stenges.  

 

For en enkel håndvask, hånddusj benyttes COAX direktevarmer XFJ-1-55  med 16A sikr. kurs.

For mindre sommerhytter, camping etc benyttes denne også for Kjøkken, og Dusj. 

Gå bare inn på produktoversikt første valget på nettsiden og fyll ut i nettbutikken på vanlig måte.

Det er også greit å ringe eller sende e-post til COAX og bestille.

Telefon 9773 2838 - E-post:  post@coax.no 

 

Finn hva el tilgangen  - størrelsen på hovedsikriner er til det aktuelle bygget.

 

Vi tenker å benytte Paypal etter hvert.