ArtikkelindeksVELG - KLIKK I MENYEN TIL HØYERE  > 

Ta evt. kontakt: 3128 6460 - 977 32 838  eller send oss noen ord.   Epost adr.: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 


COAX Direkte Vannvarmere gir opp til 60 grader temperatur på varmtvannet. Det vanlig tempertur for Dusj, Håndvask, Kar, Bide... er 38 grader. Kjøkken, Kom 50-55 grader.  

 


 

Hvor stor varmer behøver jeg i en hytte / et fritidshus?

Om det er en hytte, fritidshus eller et vanlig bolighus behøver ikke det være avgjørende for hvilken modell/watteffekt som velges. Mange benytter samme modell/effekt i hytta som i boligen, der det er samme gode el tilgang tilgjengelig. Eldere, mindre hytter benytter oftest en litt mindre watteffekt, og kanskje varmer for 1-faset strøm. Nyere hyttefelt som oftest har en bedre el tilgang og med 3-faset el tilgang, kan da velge en 3-faset vannvarmer  modell. Modell og effekt velges ofte i forhold til hvor stor el tilgangen (hovedsikringer) det er til hytta. Vanntilgang kan også være avgjørende. Med en mindre sisterner velges ofte en mindre varmmer, for ikke å tømme denne så raskt.  Med COAX kompakte varmerere som kan monteres nære tappestedet gir ideell kombinasjon med moderne vannsparende armaturdyser som gir et mindre vannforbruk.

Det er levert mye varmere til hytter og fritidshus. Her oppnåes alle fordelene med denne varmtvann løsningen. 

 Holder det med 1 stk varmer i bolig?

I en bolig, leilighet med kjøkken og bad nære hverandre benyttes oftest kun 1 stk varmer.
I et bolighus, større villa med større avstander mellom våtrom benyttes ofte 2 stk varmere. 

Skisse tegn dusj kjøkken

 


Hvor varmt vann gir denne løsningen?

CoaX momentan varmere er beregnet for vanlig tappevann - forbruksvann, og gir derfor opp til 60 grader temperatur på varmtvannet. De vanligste brukstemperaturene ligger innefor dette området 38 og 55 grader. Fordi varmerne er kompakte og kan monteres nære tappestedene kan temperaturen settes nære opptil brukstemperatur. 

Vil her nevne at hvorfor det er unødig høy temp. 70 -90 grader og mer på varmtvannstanker.

- En berdertank er begrenset og kan gå tom. Jo høyere tempertur jo mer kaldvann kan blandes inn.  
- Det er også pga. at vartvann som lagres som i tankberedere må temperaturen ligge godt over 60 grader for å unngå høye opphopning av bakterier. 
- Store varmtvanns tanker resulterer ofte lange rørstrekk, derfor må temperaturen må være høy ut fra tanken for å oppnå riktig temp. i armaturen.

 


 

Hva er energieffektiviteten på direkte vannvarmere?

Det beregnes som oftest til å være typisk 98%.
Direkkte vannvarmere er effektive av 5 grunner.

Vannet varmes DER det benyttes, og kun NÅR det benyttes, RIKTIG TEMPERATUR,   og RIKTIG VANNMENGDE og BEHOLDER EFFEKTIVITETEN.

 Med varmtvannstank er det faktisk motsatt.

 


Hvor stor direkte varmer trenger jeg i et bolighus?

For et vanlig bolighus benyttes oftest en modell som gir 9 liter pr minutt evt. 7 ltr pr. minutt. 
Det er først og fremst dusjen vi måler vannmengde i. Så får kjøkken og håndvask det samme som dusjen.
Denne litermengden (strålestørrelsen) tilsvarer en bøtte vann hvert minutt det tappes.
Det er ganske enkelt å måle hva 9 ltr pr minutt egentlig er. Ved å benytte den såkaldte "bøttemetoden"   

Tapp fra dusjen i en vanlig vaskebøtte og se hvor mye vann det kommer i bøtten på ett "hvert" minutt.
Blir f.eks. bøtten ca full på ett minutt sier vi det er ca 9-10 ltr pr minutt.

9 ltr pr minutt = modell XFJ3 18  - 230 eller 400volt. Det må da være 3-faset el tilgang. 
7 ltr pr minutt = modell XFJ3 15 - 230 eller 400volt. Det må da være 3 faset el tilgang.

5 ltr pr minutt = modell XFJ2 10 - 230volt. Denne kan monteres for vanlig 1-faset el tilgang.
Om det er en god 1-fas el tilgang (hovedsikringer) kan det evt monteres 2 stk 1.fas modeller. 

 

Skisse tegn dusj kjøkken


Er disse momentanvarmerne smarte å benytte i hytter, Fritidshus etc?

Momentan varmere er spesielt smarte og benytte i f.eks. Hytter, Fritidshus, Anneks, Hytteleiligheter osv. Her får en alle fordelene med denne kompakte og effektive metoden.

Mimimalt plassbehov, Varmtvann ved adkomst, Helt avslått utenom bruk, Enkel i forhold til tømming osv. Ingen stor tank å tømme. Det oppnår friskt varmtvann som er en spesiell fordel vedr alt variert bruk også hytter og fritidshus. Det er også en fordel for alle hytter at løsningen gir et fornuftig forbruk av varmtvannet, og spesielt for hytter med sisterner som er begrenset.

 


Hvor god må el-tilgangen til bygget være?

Hvor god el tilgangen til bygget må være for å benytte momentan vannvarming avheger av hvor stor watteffekt som er ønskelig å benytte. Et vanlig bolighus som er yngre enn ca 30 år har i dag normalt en god nok el tilgang 3x63A. Dagens eltilgangen gir grunlag for å kunne benytte momentan vannvarming. 

I nyere boligfelt og hyttefelt er det i dag også 400volt. Det gir et godt grunnlag for løsningen. Husk alltid å kontakte elektriker for å beregne valg av watteffekt i forhold til el tilgang før bestilling.

Eldre boliger, leiligheter med mindre el tilgang kan benytte en mindre 1-fas varmer. Evt. vurdere å øke tilgangen.

Vi har levert mange varmere til hytter som f.eks. 2x32A hovedsikringer. Midre 1-fas. Kontakt elektriker som kan beregne hva som kan benyttes av effekt i forhold til inntak. El kurser som allerede er lagt ut  i bolig, leiligheter, fritiiddshus ol, kan sjelden benyttes. Oftest legges egen kurs til en CoaX varmer. For de mindre mod. kan 10, 16, og 20A benyttes.   

CoaX leverer varmere for sikringstørrelser fra 10A og oppover. 10A for en liten håndvask.


 

Hvordan blir kvaliteten på varmtvannet?

MOMENTAN VARMTVANNSBEREDER HAR FLERE FORDELER MHT VANNKVALITET OG HYGIENE.
Det sier seg nesten selv at når kaldt friskt vann varmes nære og samtidig som det tappes, vil vannet ikke forringes men komme ut av kranen som varmt friskt varmt vann. Prosessen forringer ikke kvaliteten på vannet sånn som i en tankbereder. Vannet varmes skånsomt opp der og da, og kun opp til  ønsket brukstemperatur. 
INGEN ØKT FARE FOR LEGIONELLA ELLER ANDRE BAKTERIER. 

_______________________________________________________________________

TRADISJONELL STOR VARMVANNSTANK STORE ULEMPER
I en varmtvannsbereder tank derimot lagres og varmes vannet hele tiden. Spesielt om temperaturen ligger under 60 grader, som fort kan skje kan bakterigroing oppstå. En annen dårlig egenskap ved stor varmtvannstank er når vann lagres på tank i over 60 grader minker oksygen i vannet, det blir da oksygenfattig, aggressivt og løser tungmetaller.

STRE TANKER GIR LANGE VARMTVANNS RØR - HVOR BAKTERIER GROR.
En stor varmtvannstank må stues bort i kjeller og boder som resulterer i lange rørstrekk. Det gir mange meter med ofte lunket vann i rørstrekket som ikke bør være over 55 grader pga skålle fare. Dettte dette resulterer at bakteriegroing skjer i lange varmtvannsr pga stor tank. En stor varmtvannstank samler på humus og alle mulige partikler som finnes i vannet. Dette synker til bunn og samles opp der. Det er ikke uvanlig med 10, 20 helt opp til 30 cm med slam og skitt er målt på I bunn Vv tanker. 

VARMTVANNSTANK KAN GI OKSYGENFATTIG OG AGGRESSIVT VARMTVANN 
En annen svakhet med å lagre vann på tank er, når vann lagres i over 60 grader minker oksygen i vannet og det blir oksygenfattig, aggressivt og løser tungmetaller. Om varmtvannstank ikke holder over 60 grader hele tiden riskikerer en at det blir en opphopning a bakterier som f.eks. Legionella. 

I større bygg der varmtvannet må sirkulere i lange rør gir det større opphopning av bakterier og et enda større varmetap.

 


Hva er forutsetningen for å bruke denne løsnignen?

Forutsetningen for å benytte en momentan varmtvans løsning for hele boligen, Dusj, Kjøkken Servant er at:
el tilgang til det aktuelle bygget er god nok i forhold til behovet for varmtvann, som måles med liter pr minutt eller strålestørrelse.
Dette gjelder om en ønske en løsning for kjøkken, dusj, servant og kar. For en enkel håndvask er det alltid el tilgang nok. 10 13 eller 16 amper.

En enkel måte å måle finne ut av dette er å tappe i en vanlig 10 l bøtte, og
ta tiden på hvor en bøtte fylles, mest følsomt i dusjen og betrakte dusjstrålen. Se >> Valg av modell

For en hytte fritidshus holder det ofte med en 2x1fas 32A. Sommer hytte, anneks, caming 16 - 25A. Større, nyere hytte, fritidsus bolighus er det fordelaktig med 3-fas eltilgang.

For 230volt bør det være 3x63A. For 400v kan Amper være noe mindre 50 - 32A.