Artikkelindeks

 

Hvor stor varmer behøver jeg i en hytte / et fritidshus?

Om det er en hytte, fritidshus eller et vanlig bolighus behøver ikke det være avgjørende for hvilken modell/watteffekt som velges. Mange benytter samme modell/effekt i hytta som i boligen, der det er samme gode el tilgang tilgjengelig. Eldere, mindre hytter benytter oftest en litt mindre watteffekt, og kanskje varmer for 1-faset strøm. Nyere hyttefelt som oftest har en bedre el tilgang og med 3-faset el tilgang, kan da velge en 3-faset vannvarmer  modell. Modell og effekt velges ofte i forhold til hvor stor el tilgangen (hovedsikringer) det er til hytta. Vanntilgang kan også være avgjørende. Med en mindre sisterner velges ofte en mindre varmmer, for ikke å tømme denne så raskt.  Med COAX kompakte varmerere som kan monteres nære tappestedet gir ideell kombinasjon med moderne vannsparende armaturdyser som gir et mindre vannforbruk.

Det er levert mye varmere til hytter og fritidshus. Her oppnåes alle fordelene med denne varmtvann løsningen.