Artikkelindeks

Hvor varmt vann gir denne løsningen?

CoaX momentan varmere er beregnet for vanlig tappevann - forbruksvann, og gir derfor opp til 60 grader temperatur på varmtvannet. De vanligste brukstemperaturene ligger innefor dette området 38 og 55 grader. Fordi varmerne er kompakte og kan monteres nære tappestedene kan temperaturen settes nære opptil brukstemperatur. 

Vil her nevne at hvorfor det er unødig høy temp. 70 -90 grader og mer på varmtvannstanker.

- En berdertank er begrenset og kan gå tom. Jo høyere tempertur jo mer kaldvann kan blandes inn.  
- Det er også pga. at vartvann som lagres som i tankberedere må temperaturen ligge godt over 60 grader for å unngå høye opphopning av bakterier. 
- Store varmtvanns tanker resulterer ofte lange rørstrekk, derfor må temperaturen må være høy ut fra tanken for å oppnå riktig temp. i armaturen.