Artikkelindeks

Hvor god må el-tilgangen til bygget være?

Hvor god el tilgangen til bygget må være for å benytte momentan vannvarming avheger av hvor stor watteffekt som er ønskelig å benytte. Et vanlig bolighus som er yngre enn ca 30 år har i dag normalt en god nok el tilgang 3x63A. Dagens eltilgangen gir grunlag for å kunne benytte momentan vannvarming. 

I nyere boligfelt og hyttefelt er det i dag også 400volt. Det gir et godt grunnlag for løsningen. Husk alltid å kontakte elektriker for å beregne valg av watteffekt i forhold til el tilgang før bestilling.

Eldre boliger, leiligheter med mindre el tilgang kan benytte en mindre 1-fas varmer. Evt. vurdere å øke tilgangen.

Vi har levert mange varmere til hytter som f.eks. 2x32A hovedsikringer. Midre 1-fas. Kontakt elektriker som kan beregne hva som kan benyttes av effekt i forhold til inntak. El kurser som allerede er lagt ut  i bolig, leiligheter, fritiiddshus ol, kan sjelden benyttes. Oftest legges egen kurs til en CoaX varmer. For de mindre mod. kan 10, 16, og 20A benyttes.   

CoaX leverer varmere for sikringstørrelser fra 10A og oppover. 10A for en liten håndvask.