Artikkelindeks

 

Hvordan blir kvaliteten på varmtvannet?

MOMENTAN VARMTVANNSBEREDER HAR FLERE FORDELER MHT VANNKVALITET OG HYGIENE.
Det sier seg nesten selv at når kaldt friskt vann varmes nære og samtidig som det tappes, vil vannet ikke forringes men komme ut av kranen som varmt friskt varmt vann. Prosessen forringer ikke kvaliteten på vannet sånn som i en tankbereder. Vannet varmes skånsomt opp der og da, og kun opp til  ønsket brukstemperatur. 
INGEN ØKT FARE FOR LEGIONELLA ELLER ANDRE BAKTERIER. 

_______________________________________________________________________

TRADISJONELL STOR VARMVANNSTANK STORE ULEMPER
I en varmtvannsbereder tank derimot lagres og varmes vannet hele tiden. Spesielt om temperaturen ligger under 60 grader, som fort kan skje kan bakterigroing oppstå. En annen dårlig egenskap ved stor varmtvannstank er når vann lagres på tank i over 60 grader minker oksygen i vannet, det blir da oksygenfattig, aggressivt og løser tungmetaller.

STRE TANKER GIR LANGE VARMTVANNS RØR - HVOR BAKTERIER GROR.
En stor varmtvannstank må stues bort i kjeller og boder som resulterer i lange rørstrekk. Det gir mange meter med ofte lunket vann i rørstrekket som ikke bør være over 55 grader pga skålle fare. Dettte dette resulterer at bakteriegroing skjer i lange varmtvannsr pga stor tank. En stor varmtvannstank samler på humus og alle mulige partikler som finnes i vannet. Dette synker til bunn og samles opp der. Det er ikke uvanlig med 10, 20 helt opp til 30 cm med slam og skitt er målt på I bunn Vv tanker. 

VARMTVANNSTANK KAN GI OKSYGENFATTIG OG AGGRESSIVT VARMTVANN 
En annen svakhet med å lagre vann på tank er, når vann lagres i over 60 grader minker oksygen i vannet og det blir oksygenfattig, aggressivt og løser tungmetaller. Om varmtvannstank ikke holder over 60 grader hele tiden riskikerer en at det blir en opphopning a bakterier som f.eks. Legionella. 

I større bygg der varmtvannet må sirkulere i lange rør gir det større opphopning av bakterier og et enda større varmetap.