Teknisk

        Løsninge med 1 stk direkte varmer for 3 vanlige tappestedene Dusj, Kjøk., og Servant.

        Løsning med 2 stk. direkte varmere for 3 vanligse tappestedene Dusj, Kjøk., og Servant.
        Der det er kun 230volt 1-faset 3-faset.        


_____________________________________________________________________________________

SE BILDE UNDER:

MODELL
  3-faset   
 
COAX modell XFJ-3  (Bilde under) 
                 1-faset    COAX modell XFJ-2 
   
                 1-faset    COAX modell XFJ-1

INNVENDIG: Med full elektronisk temperaturkontroll!

COAX direkte vannvarmere, som navnet sier - varmer vannet direkte der og da.
Strøm sløs på når Vv kranene åpnes, gir kontinerlig og slås helt av når de stenges. 
Flere nye innebygde geniale løsninger, som prosess temperturkontroll som gjør at
varmeren kan ta imot forvarmet vann fra varmepumpe, solfanger, tankvarmer, varmepumpe etc. 

 

 

 

   NYE FORDELAKIGE LØSNINGER

-  Det er nå ingen lyd ved tapping eller av/på klikk fra varmeren.

-  Beregner kontinurelig i prosess strømforbruket i forhold til hvor mange grader som behøves å heves.
   Det er følere for temp. på vannet innløp og utløp. Varmeren kan derfor benyttes som ettervarmer for
   varmepumper, solfangere, tankvarmer, etc.

-  Termobrytere for alle kablene.

-  Trykkventil 10kg.

-  Berøringskjerm i front med flere informasjoner
   Viser satt temperatur, klikke tempertur opp/ned med på berøringsskjermen.
   Viser at det tappes varmtvann, viser forbruk av vann og strøm.
   Viser også evt. feil som f.eks. jordfeil.

-  Det er ingen synlig forstyrelser som kan sees i taklyset på disse nye modellene.

-  Strøm slås på ved lav vannmengde l/min, men det må tappe vann for at strøm skal slås på         Kun 9cm tykk  3-faset 400volt 12, 15, og 18kW.  Kan bestilles med 21, 24, 27kW.


_____________________________________________________________________________________

 

      NY MODELL  - DN3.   DOBBEL FUNKSJON - for gulvvarme sirkulasjon og for tappevannet.  

 

 _________________________________________________________________________________________________________
            

    Her ser vi en typisk plassering av 1 stk COAX vannvarmer, beregnet for de 3 vanlige tappestedene Dusj, Kjøk., og servant.

 

 

      SAMMENLIGNING - kun for tappevannsiden - se under.

    Direkte vannvarmer – u/ tank. Vs Tankbereder – m/ tank.

 

Spesifikk.


CoaX mod. XFJ3-18 9 l/min.

 Tankbereder mod. 200 L

Bruksomr.

De fleste steder det er behov for varmtvann.

De fleste steder det er behov for varmtvann.

Type/løsning


Momentan vannvarming.
Direkte vannvarming

Vannet varmes momentant/kontinuerlig, ellers helt avslått. Helt uten tank – vedlikeholdsfri.


Magasinering på tank
.
Varmtvannsbereder m/ forrådstank 

Vannet varmes opp over en viss tid, holdes magasinert på tank.

Med lagringstank som skal rengjøres med jevne mellomrom.

System
Rørstrekk

 

 

 

Bruks- påvirkning

 

Desentralisert – ved tappestedet. Fordeler varmtvann til nære   tappesteder. Kan og monteres nære tappestedene.

Kan plasseres nære tappested gir korte rør og mindre dim. 10mm.
 

Korte avstander gir mulighet for å benytte vannsparende armatur-   dyser, som reduserer forbruket av varmtvann, dette gir også kortere tappe tid.  

Sentralisert – varmtvannsbereder fordeler Vv til flere tappesteder også med lange rør   strekk.
Monteres sentralt. Bør monteres nærmest mulig tappestedene.

Pga. relativt lange rør benyttes ofte 15mm rør dim.

Relativt lange rør vil påvirke sånn at tappe tiden blir lengre. Med større vannmengde og høyere temperatur på vannet.

Plassering

 

Omgivelse påvirkning
___________

Tilkobling

Plasseres på vegg nær sagt hvor som helst. Opptar ingen gulvplass.
    

Ingen

__________________________________

Benytt gjerne rør i rør, metall eller plast direkte på varmer.

En varmtvannsbereder skal helst stå på betong gulv, med sluk for tømming reingjøring.

Avgir varme, overoppheting sommerstid.

_____________________________________

Tilkobling skal være en viss lengde metall rør pga. stillestående høy temperatur.

Utvendig mål

DHB= 9x38x26cm.

 

Varmtvannstank;  BHD= 60 x 60 x120cm
Effekt kW Velg effekt (3x6kW) i forhold til vannmengde (L/min)

Velg effekt (2kW) i forhold til hvor mange brukere/behov -   tankstørrelse.

 

Kapasitet

 

 

 

Går aldri tom. Gir 540 l pr time 
ved eks. 38oC.

Eks 18kW. mod. gir 9 liter pr minutt vanlig dusj 38ºC                  

Noe mindre ved kjøkkentemp.50-55ºC. 
Kapasitet velges i watteffekt.
Strålestørrelse (L/min).

Varmtvann forhold til tank. 200l + kaldtvann (co 4 pers. pr. døgn.)

40 liter / time ved 38ºC (Ny)

Kapasitet velges i tankstørrelse og watteffekt.

El. tilkobling

I dette tilfelle18 kW. På steder med relativt liten el tilgang, kan   det med fordel monteres relé som slår av andre strømforbrukere den korte   tiden CoaX varmer er på.  

I dette tilfellet 2 kW. Varmtvann tank har liten el tilgang og varmer   vannet over tid. Fordelen er mindre effektbehov, bakdelen større   strømforbruk.

Lagrings
temp.

 

Kapasitet

 

Kaldtvann.

 

 

Går   aldr tom – gir kontinuerlig
Watteffekt = strålestørrelse (L/min)

 

75   grader.

 

 

Størrelsen på tank.

 

El forbruk
ved min.

Snitt brukstid

Dusj.

Eks: 18kWx4 min. dusj (Snitt tid) = 1,2kW pr 4min. dusj. 

CoaX beholder energieffektiviteten for varmeelementet over tid.

Eks: 2kW 4 min. dusj 1,5t på. = (3kWh).   
El forbruket for tank har her flere x `er. Magasinerings tid, før etter   tapping. 

Temp på tank, Omgivelse temp. ved tank og rørstrekk, lengde på rørstrekk,   alder på tank, det er målt fra ca. 3kwh forbruk. 

Flere typer brukersteder viser vesentlig høyere forbruk. Som 1 større bygg   med lange rørstrekk, sirkulasjon etc.  

Starttid

5- 10 sek.
Varmer vannet direkte – med en gang armaturen åpnes.

 

Ca. 7-8 timer


Varmetap,
kun stand by loss.

 

Varmetap annet.

 

 Varmetap ved bruk - tapping.


Ingen lagringstap i varmer. 
Ingen unødig høy temperatur når det tappes, temperatur på vannet løftes kun opp   til ønsket brukstemperatur. 
  

Ingen ansamlinger på eller rundt varmeelementet. 
Ingen tap målt over tid i forhold til energi effektiviteten.

Gir ingen ansamlinger, pga. ingen unødig høy temp på varmeelement, som   også spyles med friskt vann hver gan det tappes. Vedlikeholdsfri.

Riktig temp. og strålestørrelse forhåndstilles til fornuftig nivå, og   likevel ha varmtvann raskt i kranen. Gir mindre forbruk av varmtvann, og kort   tappe tid.  


Konstant varmetap fra tankberedere.

Hvor stort avhenger av omgivelse teperatur,
tørrelse på tanken, isolering etc. 

Varmetap ut i begge rør og montert utstyr på tank.
Størrelsen på tapet varier men er her satt til 1000kWh/år.

Pga. ansamlinger rundt, og etter hvert belegg på selve varmeelementet   reduseres også varmovergangen til vannet.
En varmtvannsbereder må ofte stues bort i kjeller og boder som resulterer i   lange varmtvanns rør, som igjen gir større dim på rørene, som resulterer i unødig stor bruk av varmtvann, og unødig høy temperatur på   vannet som resulterer i stort energitap.

Varmetap i varmtvann
i system.
Minimalt fordi vannet varmes kun den korte tiden det tappes. Kortere   og mindre dim. på varmtvanns rør. Forhåndstilling av ltr. pr. minutt. Ingen   lagring på tank, 
Ingen unødig høy temp. eller styrt tapning da det legges korte rør og med
mindre dim. 10 – 12mm.
 
 

Styrt tapping med full åpning på armaturen for å oppnå varmtvann innen   rimelig tid, resulterer i unødig forbruk av varmtvann og unødig høye   temperatur. Dette fordi en stor tank ofte stues bort som gir lange rørstrekk.

Varmetap fra tank,
 
 

Vannkvalitet

 

 

 

 

 

__________

 

Hygiene

Friskt varmt vann. Varmer vannet der og kun når det tappes.

Ingen magasinering, ingen lange rør eller sirkulering, ingen   ansamlinger eller kalking.

 

 

 

________________________________

Gir friskt varmt vann. Ingen magasinering. Den lille vannmengde som er   i varmer og rør tappes ut på sekunder.
Ingen ansamlinger innvendig.

Varmeren holdes ren fordi den blir spylt gjennom med friskt vann hver   gang det tappes varmtvann. 
Det er heller ikke utvendig ventil som spytter og samler småkryp.

Lagret vann over 60ºC, reduserer oksygen i vannet, som kan gi løsning   av tungmetaller, sammen med bunnansamlinger forringer vannkvaliteten i   beredertanken.

Bakteriefaren øker i lange varmtvannsrør fordi temperaturen her oftest   er under 60ºC. Jo lengre varmtvann rør, og rør dim. desto mer bakterier.

___________________________________

En varmtvannstank samler på humus og skitt som legger seg rundt   varmeelementet på bunn. Det dannes ofte et belegg på selve varmeelementet, partikler   svies fast fordi det det har høy overflate temperatur.

Lagret vann over 60 grader resulterer i oksygenfattig og aggressivt   vann, som kan løse tungmetaller, og rustfritt stål kan ruste som vanlig stål.   Tank resulterer ofte i lange rørstrekk hvor det ofte gir en økning av   bakterier. Et er spesielt helsefarlig og få dette vannet i lungene ved   dusjing.

Om strøm slå av på en tank skal den tømmes, fordi det da gir økt fare for bakteriedannelse i lunket vann over tid            

Drift/risiko

Helt avslått når det ikke tappes. Ingen magasinering av varmtvann   eller unødig høy temperatur. Ingen lange varmtvann rør, dette reduserer   bakteriefaren betydelig.

Varmeren er helt avslått når den ikke er i bruk.

En stor varmtvannstank blir oftest «stuet bort» gir lange varmtvanns rør. 
Magasinering av varmtvann kan gi dannelse av belegg på element og resultere   overoppheting, oksygen fattig vann og bunnfall i tanken reduserer   effektiviteten og kvaliteten på varmtvannet etter hvert. Lange varmtvann rør gir og unødig høye   temperaturer og risiko for skoling for de nærmeste tappestedene. Tank må ha   sluk for rengjøring.

Element

Element har ikke direkte kontakt med vannet i COAX varmere. 
Ingen avleiringer, bunnfall, ingen vedlikehold.

Dette forlenger levetiden på varmer og element. Det er alltid fordelaktig å ha drenering/sluk i våtrom.

Rør / hylse i rustfritt stål. Rustfritt stål kan ruste omtrent som   vanlig stål under påvirkning av oksygenfattig vann. Oksygen minker ved   lagring over 60 grader. Avleiringer på elementet kan gi overoppheting /   lekkasje. Bunnfall, ansamlinger er også med på å gjøre at tradisjonelle   varmeelementer kan sprekke og evt. gi lekkasje, fult overslag - jordfeil.

Varmekolbe Rør element. Ingen oksidering på grunn av stadig tilført friskt   oksygenrikt vann.

Rustfritt stål.

«Rustfritt stål» kan ruste som vanlig stål under påvirkning av oksygenfattig vann som dannes ved magasinering av vann over 60 grader. Det er derfor varmtvannsbereder kan ruste og lekke relativ raskt.

Element
  brudd
Det har til nå aldri røket varmeelement i en COAX varmer her i Norge. Ved bruddsprekker er det risiko for kortslutning, jordfeil og   lekkasje.

Rør tilkobling

Tilbehør

1/2" stuss. Benytt 10 - 12 eller 15 mm rør dim. Benyttes ofte   kun10mm fordi varmeren monteres nære tappestedet. 
Det kan benyttes rør i rør direkte til varmer. Behøver ikke være metall rør   på direkte vannvarmere.

1/2" stuss. Benytt 10 - 12 eller 15 mm rør dim. Sikkerhetsventil   pga. kjeleproblematikk med fare for dampeksplosjoner. 
Sluk i gulv for tømming, og rengjøring.
Trykktestet Typetestet 50 bar. Prod. testet 10 bar. Kjeleproblematikken er   eliminert. Det er ingen kjele.

Typetestet 20 bar. Prod. testet 10 bar.
 
 

VedlikeholdGaranti

 

Vedlikeholdsfri.


2 år etter kjøpsloven mot fabrikasjons feil.
10 år mot gjennomrustninger.

Skal tømmes og spyles jevnlig, og hver gang evt. strømmen slås av.

2 år etter kjøpsloven mot fabrikasjons feil

Opplysninger er hentet fra produsentenes egne brosjyrer vedr. oppvarming av varmtvann. 
OSO AS og COAX AS.
Også fra NBI Blad nr. A 553 – 121.
Utgivelser   fra PRENØK, SINTEF, ENOVA og  BYGGFORSK.